Hlavní zdroje jak písemné tak fota a jiné informace k městu Most od zrodu po rok 2014 využité pro tvorbu webovek starého a nového Mostu plněny Čermákovou Marcelou v letech 2012 – 2014 a zasílány panu Miloši J. , který mi na tento nápad viz níže přivedl. Musím mu touto cestou za jeho trpělivost, nezištnost a vstřícnost, moc a moc poděkovat.

Druhá osoba která mi byla velmi nápomocna tím, že mi přeložila do češtiny knihu Most v datech BRÜXER GEDENDBUCH je přítelkyně a překladatelka NJ paní Liptáková Gerta z Teplic v Čechách, touto cestou ji rovněž moc děkuji. Speciální poděkování patří všem mým přispěvatelům jak z řady institucí tak i přátelům, kteří mi jsou nápomocni při poznávání minulosti a současnosti mého rodného Mostu.

Bakalářské a jiné práce těchto autorů mi byly nápomocny při tvorbě webovek:
 
1. Bakalářská práce z roku 2000. Bc. Jaroslav Červenka
Posouzení správnosti likvidace starého Mostu v rámci těžby hnědého uhlí
2. Bakalářská práce z roku 2012 Autor práce: Michaela Németová
Sídelní struktura města Mostu po roce 1945
3. Bakalářská práce Autor práce: Marek Šíma DiS.
Le Corbusier v novém Mostě (Příspěvek k otázce aplikace teorií Le Corbusiera v socialistické společnosti 60.-80. let 20. století.)
4. Disertační práce z roku 2012 Autorka práce: Ing. arch. Eva Špačková
Metoda architektonické soutěže jako nástroj plánování veřejného prostoru Speciální poděkování autorům.

Další použité zdroje: 
- MOST 1932/1982 Heide Mannlová – Raková Počátky, vývoj a proměny města Mostu, MNV 1982
- Most v datech 1000- Stručné dějiny města Mostu.doc Synopsis (c) 2005 Galenos
- Cori, Johann Nep. a Siegell, Franz. ( Brüx 1889) Geschichte der könig. Stadt Brüx
- Heide Mannlová-Raková - Most v obrazech minulosti : příspěvek k ikonografii města.
- Kroniky Mostu historička města mgr. Irena Blahoutová a Mgr. Petra Trojnová

Některé informace jsem doplnila o zaniklé události v propasti času, z jiných obvěřených zdrojů knih, kronik, krátkých filmů, CD i DVD. Zde jmenuji ty hlavní :
 
- CHRONICON AULAE REGIAE - Zbraslavské kronika Nakladatelstvím SVOBODA Praha,1976
- Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě,Památkový ústav Ústí nad Labem , 1992
- Most zánik a zrod města z deníku architekta Václava Krejčího, a.s. Severografia Most 2008
- Kdy, kde, proč & se to stalo v českých dějinách Reader´s Digest Výběr, vydání první Praha 2001
- Na úsvitu českých dějin, Dějiny v obrazech , Helena Mandelová, Albatros Praha 1993
- Třetihorní fauna severočeské hnědouhelné pánve, Z.Dvořák,K.Mach, J.Porkop,S.Knor,Severočeské doly, a.s. Chomutov, Nakladatelství Granit Praha 2010
- KNIHA O MOSTECKU Nakladatelství DIALOG 2000
- MÉ ZTRACENÉ MĚSTO Pavel Brytz.- novela
- Dům ve Stecherově ulici / vzpomínky mosteckého rodáka / Hubert Sigmund, Nakladatelství Prostor, Praha 2006
- MOST 1932/1982 , vydal MNV v Mostě a Severočeské nakladatelství v Ústí nad Labem 1982
-Heide Mannlová –Raková Počátky, vývoj a proměny města Mostu, MNV 1982
- MOST V DATECH 1000- Stručné dějiny města Mostu.doc Synopsis (c) 2005 Galenos 1889
- MANNLOVÁ, Heide. Most v obrazech minulosti : příspěvek k ikonografii města.
- Němec M. Procházka starým Mostem. MiDa Most, Ring Print s.r.o.1 - 49 str.
- Zmizelé domovy, vydané Okresním muzeem v Mostě a Státním oblastním archívem v Mostě v roce 2002. Viz stránky OM Most
- Kolektiv autorů, PŘESUN KOSTELA V MOSTĚ, Praha 1975
- SBÍRKA NA OBNOVU FARNÍHO KOSTELA PANNY MARIE V MOSTĚ, Martin Myšička, Ústecký sborník historický 2003
- REJSTŘÍK STAVBY DĚKANSKÉHO KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V MOSTĚ 1517-1519, Martin Myšička,Ústí nad Labem 2006
- ZALOŽENÍ A STAVEBNÍ VÝVOJ KOSTELA P.MARIE V MOSTĚ, Antonín Hejna, Památky archeologické 1977
- CHRÁM NA KOLEJÍCH, J.Kašpar, Technický týdeník, 28.10.1975, s. 10.
- Kostel NPMM (Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.
- OSUD MOSTECKA sborník Zdeněk Smrž - Vrch Hněvín v pravěku a raném středověku - Kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Střední Čechy,

Německy psané a použité scany fotografií i text: 
- BRÜXER GEDENDBUCH Pamětní kniha Mostu v datech od roku 640 do 1800, vydána 1904 autor J. Michel Brauner – překlad do češtiny mi zajistila přítelkyně paní Liptáková Gerda
- BRÜXER GEDENBUCH 1.Band: Aus alter Zeit , Julius Miller Brüx 1904
- BRÜX IN SEINER Vergangenheit und Gegenwart von karl W. Gawalowski, 1911
- HEIMATSKUNDE des Brüxer Bezirkes, Josef Stritsch , Brüx 1896
- HEIMATSKUNDE des Brüxer Schulbezirkes, Neu bearbeitet von der literarischen Abteilung des deutschen Lehrervereines im Bezirke Brüx., Brüx 1908
- CORI, Johann Nep. a SIEGEL, Franz. (1889).
- Geschichte der könig. Stadt Brüx. Brüx : Stadt Brüx,

Slovníky a encyklopedie on-line užitečné odkazy
 
- Biographical dictionary
- Encyklopedie Co to je
- Oxford Reference Online – kolekce 100 slovníků a encyklopedií budovaná Oxford University
- http://www.muzeum-most.cz/indexcs.php
- http://www.npu.cz/pro-odborniky/pracoviste-npu/uop-v-usti-nad-labem/
- www.ptejteseknihovny.cz
- Nakladatelství Svoboda, Praha 1984 (O HNĚVÍNĚ celá historie)
- Kolektiv Ottův slovník naučný
- Petr Hora "Toulky českou minulostí"
- http://leccos.com/index.php/clanky/most-1
- Wikipedia Foundation, inc. – cz.wikipedia.org wikipedia.org/wiki/
- A. Sedláček, Histor. Slovník (Praha) a Josef Fritsch,
- WWW:tisa.cz/obec_historiekapitoly.html/sidlo- nemecky-mluv-obyvatelstvem
- Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách. II/2, M-O. Praha : Karolinum, 2007. s. 651nn. ISBN 978-80-246-1459-5.
- Foto Josef Kvasil (1983) - archiv Jiřího Hertla, Sbírka Jan Setvák, Společnost pro veřejnou dopravu autor: Damir Holas, Archiv Jiřího Hertla
- Literatura Kniha "100 let MHD na Mostecku 100 let MHD v Ústí nad Labem (DP ÚnL, 1999) Městská doprava (Wolf, 3/96) ;Roman Srp, 2006,
- hornicka-matice.unas.cz/memento.htm
- databáze drasnar@mineral.cz
- Kuřavka Ver. zur Verbr.naturwiss. Kenntnisse, download unter www.biologiezentrum.at
- Na základě bakalářské práce :Velká Mostecká stávka 1932 optikou dobových deníků K.Králové a informací z různých historických publikací zpracoval : Josef ČTVRTNÍČEK
- http://www.soalitomerice.cz/slovnik/slovnik.php?lang=cz.

- Fotografie © Prudký Martin město Most, Ladislav Šeiner, Max Jiří, Kytka Miroslav a jiní

RŮZNÉ ČLÁNKY :
 
- Vladimír Vacula –25. dubna 2011
- Zuzana Modrá - 1. května 2011
- Jan Kopta - 19. dubna 2011
POUŽITÉ ČLÁNKY, ČASOPIS ,,SEDMIČKA“
- KONEC MALODRÁHY, ZROD RYCHLODRÁHY ?
- SEDM UDÁLOSTÍ CO ZMĚNILO MOST ?
- Články Z REGIA – Pavel Kovář a kolektiv PROMĚNY archivované do roku 2014
- Články Z MOSTECKÝCH LISTŮ archivované v letech 2002 – 2014
- Články DENÍK MOSTECKA archivované v letech 90. LETA - 2014
- Články z historických zdrojů získané po vytištění článku 3/2011 od soukromých osob, darováním k mému dalšímu studiu Mostu.
- Oblastní muzeum v Mostě, které poskytlo podklady fotografie a texty k tématickým dotazům velice děkuji paní Kvapilové z knihovny Oblastní muzeum Most