Vítejte na stránkách :
MĚSTO MOST
MINULÝCH A BUDOUCÍCH STALETÍ


zaměřených hlavně na obrazovou dokumentaci města od nejstarších vyobrazení až po Most dnešních dnů. Toto město má zajímavý osud, neboť bylo dvakrát založeno ,,na zeleném drnu“ . Dnes je toto město děleno na Most starý a Most nový.

První písemná zpráva o osadě, ležící na křižovatce obchodních cest nacházíme v Kosmově Kronice české. Pons Gnevin iuxta fluvium Belinam (Hněvův most nad řekou Bílinou) je uveden při líčení válečných událostí mezi německým císařem Jindřichem III. a knížetem Břetislavem I. již roku 1039 Jméno obdrželo město nejspíše od mostu, vedoucího přes bažinaté území v jeho okolí. V minulosti mělo různé podoby: Gnewin Mozt, Gnevinmost, latinsky Pons (případně Pons Gnewyn), německy pak Pruks, Bruck, nejdéle používaný německý výraz Brüx.. Most je kolem r. 1247 povýšeno na královské město, zakládací listina se ale nedochovala, měl však charakter města již před tímto datem.

Těmito stránkami Vám chci mé rodné město všem ,, přespolním“ představit a jeho pamětníkům připomenout, nejen obrázky z minulosti, ale i pohledy na město Most současné teprve 50ti leté. Poloha města, mezi Krušnými horami a Českým středohořím, zůstává i přes nepřízeň osudu jedinečná. Osud Mostu je ojedinělý v celé Evropě, ne-li ve světě. Zásadní událost pro město Most staré přes 700 let se stane ve druhé polovině 20. století. Roku 1964 vláda ČSSR vydává rozhodnutí o likvidaci Mostu. Postupná likvidace města probíhala v letech 1967 – 1982 a vyuhlení jámy pod Mostem proběhlo v letech 1967 – 1995. Přeložení a regulaci toku se nevyhnula ani říčka Bílina, řečená Běla, jejíž tok byl také změněn. Staré město bylo ,,přeloženo“ i s jeho 50 000 obyvateli na druhý břeh říčky Bíliny , za most, kde píše svou novou historii . Sídla zanikají, vznikají nová, ale ne to co zažily rodáci mostečtí. Celé město i s jeho staletými památkami bylo zbouráno řečeno slovy jedné moudré babičky, rodačky z původního města ,, kvůli pár lopatkám uhlí“. Postihlo to také obyvatele z mnoha obcí v blízkém okolí severozápadních Čech. Roku 2012 tomu bude již 30 let kdy historický Most přestal existovat, zbouráním poslední budovy. Nářky lidí a domů přikryje tiché jezero (citace SEDMIČKA). Roku 2009 začalo v rámci rekultivací do vytěžené jámy po městě napouštění jezera pojmenováno symbolicky Most a roku 2011 bylo napouštění dokončeno. Toto jezero je nyní druhé největší (311 ha) a nejhlubší jezero v ČR (75 m). Co přinese obyvatelům nového města Most, to ukáže až čas. Místo historického jádra města Most - jezero Most.

Kromě obrazového materiálu naleznete na stránkách něco málo z historie i odkazy na jiné zajímavé stránky, kde najdete více písemného materiálu. Fotografie na webu pocházejí z mé knihovny, z mého vlastního archivu který jsem založila koncem 90. let. Sbíráním jak stolních i nástěnných kalendářů složených ze starých pohlednic Mostu, také různých článků z periodik, od přátel Mostu, rodiny, od návštěvníků internetových stránek. Fotografie ze stránek lze volně použít k nekomerčním účelům.

Máte-li nějaké staré, ale i nové fotografie města nebo nějaké dokumenty, novinové články atd. a chtěli by jste se o ně podělit s návštěvníky těchto stránek, ale i vyslovit svůj názor, můžete použít kontaktní vzkazníček pro zaslání informací autorce webu, nebo svůj názor či námět napište do knihy návštěv. Děkuji.

STARÝ MOST GPS: WGS-84 souřadnice (GPS)Šířka N(Y)°50.52894 Délka E(X)°13.64649 zeměpisná šířka: 50°31'58 s. š. zeměpisná délka: 13°37'46 v. d.

NOVÝ MOST :GPS (loc): 50°30'10.828"N, 13°38'10.226"E

kraj: Ústecký
okres: Most

Silniční vzdálenosti :

Most – Praha: 85 km
Most – Brno: 290 km
Most – Plzeň: 103 km
Most – Liberec: 132 km

rytina města Mostu z 15.st.

 

Na plánku (Krejčí 2008) vidíme staré i nové město Most ,,spolu" jen virtuálně

 

Jiný pohled na město Most roku 1948 (foto Jaroslav Malý Chrást u Chrudimi)

 

Licence Creative Commons
Město Most minulých a budoucích století, jehož autorem je Marcela Čermáková, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní.